Geen menubalk te zien? Klik hier.

 
 


Bijbelse feestsabbatten

 

Waarom vieren we in de kerk Pasen en Pinksteren nog wel, maar bijvoorbeeld het Loofhuttenfeest en de Grote Verzoendag niet meer? Alle bijbelse feestsabbatten worden genoemd in Leviticus 23, met de precieze data erbij. In chronologische volgorde zijn dat: Pasen, Pinksteren, Jubeldag, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest. Waarom zouden feestdagen als Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest alleen voor Israël gelden, maar Pasen en Pinksteren ook voor ons christenen? Omdat Pasen en Pinksteren een nieuwtestamentische invulling hebben gekregen, zul je misschien zeggen. Maar in het NT zijn geen aanwijzingen te vinden dat de wekelijkse sabbat en feesten zoals Loofhutten niet meer werden gevierd. De joods aandoende feesten moesten het, net als de sabbat, ontgelden vanwege anti-joodse motieven.

 

(zie Locht, hoofdstuk 1.2)

 

Over de instelling van de Paaszondag (op een andere datum dan het bijbelse Pasen) schrijft keizer Constantijn in de vierde eeuw na Christus het volgende: ‘Het schijnt ons een onwaardige zaak toe dat wij in de viering van dit heiligste feest de praktijk van de Joden zouden volgen, die zo goddeloos hun handen hebben verontreinigd met enorme zonde en daarom terecht zijn getroffen met blindheid van ziel… laten we dan niets gemeen hebben met de afschuwelijke joodse menigte: want wij hebben van onze Verlosser een andere weg ontvangen… vecht ervoor en bidt voortdurend dat de reinheid van jullie zielen in geen ding lijkt te worden bezoedeld door gemeenschap met de gebruiken van deze slechtste mensen… Allen moeten zich verenigen in de wens dat men moet verlangen wat redelijk klinkt en in het vermijden van alle deelname aan het meinedige gedrag van de Joden’ (Eusebius, Life of Constantine).

 

Hoe betreurenswaardig een dergelijke houding ten opzichte van de Joden op zich al is, het ergste is nog wel, dat de inzettingen en geboden die God in het OT Zelf heeft verordend, door deze anti-joodse houding als ‘joods’ werden betiteld en in een negatief licht kwamen te staan. Deze geboden waren en zijn echter niet zozeer ‘joods’, als wel ‘bijbels’, of ‘Goddelijk’ en daarom nog steeds van kracht, ook voor christenen vandaag. (lees meer)

 

(naar boven)

 

Pasen

 

 

-wordt vervolgd-

 

Vragen of opmerkingen? Mail naar postmaster@waaromdesabbat.nl.