Geen menubalk te zien? Klik hier.

 
 


Tekstvak: Waar sta ik zelf?

Een jaar of acht geleden leerde ik mijn huidige man kennen (een niet-Jood), die zijn hele leven al de sabbat viert. Ik had zelf nog nooit nagedacht over de kwestie sabbat-zondag, maar wilden wij samen verder, dan moesten we toch op één lijn komen te staan. Ik heb er de bijbel eens op nageslagen en ben gaan bestuderen hoe de omslag van sabbat naar zondag tot stand is gekomen. Ik concludeerde dat ik geen goede argumenten had om de zondag als rustdag apart te zetten, en besloot in te gaan op Gods uitnodiging om ook de sabbat te gaan vieren. 

Met ons gezin vormen we een (protestants christelijke) huisgemeente. Op zondag gaan we regelmatig naar een dienst in een baptistengemeente, omdat we het contact met medechristenen ook belangrijk vinden. 

Deze site heb ik in het leven geroepen, omdat we vaak merken dat er misverstanden bestaan over het hoe en waarom van de sabbat. Ik hoop dat de informatie die je hier kunt lezen, je tot nadenken stemt. Ik zou het prettig vinden om het gesprek aan te gaan met geïnteresseerde lezers. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar postmaster@waaromdesabbat.nl. 
Ook zo moe van de discussie

sabbat - zondag?

 

Het onderwerp sabbat vs. zondag is erg actueel. Er wordt verhit over gediscussieerd en men slaat elkaar met bijbelteksten, traktaten en tradities om de oren. De discussie is vaak zo ingewikkeld, dat je er zeker als nieuweling op dit gebied haast niet meer uit komt. Terwijl het werkelijk heel eenvoudig is.

 

God is onze Schepper, de Heilige, de Koning. We houden van Hem en juist daarom is ons levensdoel om Hem steeds beter te leren kennen en meer en meer te gaan leven naar Zijn wil. Niet uit plichtsgevoel, maar uit liefde willen we Hem dienen. In de bijbel – en alleen daar – heeft God Zich aan ons geopenbaard.  Wat er door dominees, rabbi’s of kerkvaders wordt beweerd, kan heel waardevol zijn, maar als het de toetsing aan Gods Woord niet kan doorstaan, kunnen we hun standpunten en de tradities die daaruit ontstaan zijn, beter naast ons neerleggen. Het zijn allemaal tenslotte maar mensen. De enige manier om te ontdekken wat Gods bedoeling is met jouw leven is door zélf biddend de bijbel te gaan lezen en bestuderen. Laat niemand je iets wijsmaken. Je hebt een gezond verstand gekregen – gebruik dat dan. Ontwikkel je eigen mening, ook over het onderwerp sabbat-zondag, met alleen Gods Woord als leidraad en Zijn Geest als helper. Probeer, hoe moeilijk dat ook kan zijn, de tradities en gebruiken waarmee je bent opgevoed, buiten beschouwing te laten. Richt je alleen op Hem, de Enige die er in de eeuwigheid toe doet. ‘Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen’ (Jes. 2:3).

 

Als je er tegenop ziet om de hele bijbel door te spitten naar relevante teksten over de sabbat, wil deze site je een handreiking doen. Bid of God je de kracht wil geven radicaal te zijn, om desnoods dingen voor Hem op te willen geven, als Hij dat van je vraagt. Het gaat er niet om of wij als christenen ons ei kwijt kunnen op de sabbat of de zondag, of wij ons er goed bij voelen, of wij er het nut wel van inzien, of wij het allemaal wel kunnen inpassen in ons drukke schema. Het gaat er niet om wat de buurman doet, of de dominee. Ons enige doel moet zijn: Hem lief te hebben door te luisteren naar wat Hij zegt, te doen wat Hij belangrijk vindt, en zo te leven tot Zijn eer. Bid: ‘Wat wilt U dat ik doen zal?’, ongeacht de consequenties.

 

N.B. Deze site pretendeert niet een allesomvattende wetenschappelijke of theologische verhandeling te zijn. Er zijn verschillende goede boeken over dit onderwerp geschreven waarin de auteur meer in detail treedt (zie literatuur).  De informatie op deze site is een mengeling van bijbelse gegevens, de onderzoeken en argumenten die in de genoemde boeken naar voren worden gebracht en mijn eigen opvattingen. Er zijn nog meer en andere argumenten voor de sabbat dan die op deze site naar voren worden gebracht. De nieuwsgierige lezer wordt aangeraden te beginnen met het boek van Locht, omdat dat én gedetailleerd én laagdrempelig is.