Geen menubalk te zien? Klik hier.

 
 


 

Om over na te denken

 

ō       Als je een inboorling de bijbel geeft, komt hij nooit op het idee dat hij de zondag moet gaan vieren.

 

ō       Het enige wat er toe doet, is wat God het meest plezier doet. Niet waar wij ons het beste in kunnen vinden.

 

ō       Gods leefregels alleen voor IsraŽl? God heeft zijn geboden in eerste instantie alleen aan IsraŽl gegeven, omdat Zijn verbond destijds ook alleen beperkt was tot IsraŽl. De IsraŽlieten waren Zijn kinderen. Na de komst van Jezus werd het verbond uitgebreid tot niet-IsraŽlieten. Nu kunnen ook heidenen Zijn kinderen worden. De Tien Geboden zijn geen regels die speciaal zijn opgesteld voor de IsraŽlieten, omdat zij een aparte aanpak nodig hebben of zoiets. Het zijn Gods onderwijzingen voor Zijn mensen, Zijn kinderen. God is niet veranderd. Als wij de God van IsraŽl willen dienen, als we Hem liefhebben, zullen ook wij, Zijn kinderen uit de heidenen, ons aan Zijn leefregels houden. ĎEr is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is Heer over allen, die Hem aanroepení (Rom. 10:12).

 

ō       Hoewel uit de bijbel blijkt dat de sabbat voor God erg belangrijk is, wordt ons ook geleerd dat we elkaar niet moeten oordelen. Je mag (en moet) elkaar aanspreken op wat er in de bijbel staat, maar ieder moet voor zich samen met God een keuze maken voor de sabbat of de zondag. Als jij persoonlijk recht voor God kunt staan met de keuze die je gemaakt hebt, moet verder iedereen daar afblijven. Bid ervoor!

 

ō       Probeer het je eens concreet voor te stellen. Het is sabbat. God roept je: ĎVandaag is het Mijn heilige dag, een feestdag! Ik zou het fijn vinden als je bij Me kwam om feest met Me te vieren.í Hij spreidt Zijn armen uit en wacht. Wat doe jij?

 

ō      

 

Vragen of opmerkingen? Mail naar postmaster@waaromdesabbat.nl.